กวาง-น้ำหวาน เข้าพบสมเด็จพระวันรัต กราบขอพรพร้อมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่

กวาง-น้ำหวาน เข้าพบสมเด็จพระวันรัต กราบขอพรพร้อมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตคู่

         กวาง-น้ำหวาน เข้าพบสมเด็จพระวันรัต กราบขอ…

อ่านเพิ่มเติม