เดียร์ ฤทัยปรียา สวยฟาด-โชว์แซ่บ รอบพรีลิมฯ Miss International Queen 2020

เดียร์ ฤทัยปรียา…